kohottaa

[home]

kohottaa.1

Lift, raise something (higher)

(tags: seed:nostaa, model:lift.01)

Nostaa jotakin (korkeammalle)

A0 Entity lifting arg1   Taho, joka nostaa arg1:tä
A1 Entity lifted   Taho, jota nostetaan
A2 EXT   EXT
A3 Start point   Lähtökohta
A4 End point   Päätepiste