kohota

[home]

kohota.1

Go up

also in amount (tags: model:rise.01, seed:nousta)

Nousta ylöspäin

myös määrällisesti

A1 The entity rising   Nouseva taho
A2 EXT   EXT
A3 Start point   Alkupiste
A4 End point, end state   Loppupiste, lopputila

kohota.2

Become famous, advance in status

(tags: model:become.01, seed:nousta)

Tulla kuuluisaksi, saavuttaa parempi asema

(tags: model:become.01, seed:nousta)

A1 Entity changing state   Taho, joka muuttuu
A2 New state   Uusi tila