kohdistua

[home]

kohdistua.1

Fall on/upon

Keskittyä johonkin (yhteen) asiaan

A1 Thing focusing   Asia, joka kohdistuu
A2 Where arg1 is focused   Mihin tai kehen arg1 kohdistuu