kirjoituttaa

[home]

kirjoituttaa.1

Record (officially)

(tags: model:register.02)

tallentaa asiantila

A0 Entity registering   Taho, joka kirjaa jotain
A1 Thing registered   Kirjattu asia
A2 Registered with or for   Mihin tai millä kirjattu
A3 Secondary predication (tags:rare) Toissijainen määre