kirjoittaa

[home]

kirjoittaa.1

Write, communicate in writing

Ilmaista, kommunikoida kirjoittamalla

A0 Entity who writes   Taho, joka kirjoittaa
A1 Thing written   Kirjoitettu asia
A2 Entity arg1 is written for   Taho, jolle arg1 on kirjoitettu
A3 Topic   Aihe