kiittää

[home]

kiittää.1

Thank someone, express gratitude, show appreciation to

(tags: model:thank.01)

Kiittää, ilmaista kiitollisuutta, osoittaa arvostusta

A0 Entity thanking   Taho, joka kiittää
A1 Entity or thing thanked   Taho tai asia, jota kiitetään
A2 Reason for thanks   Syy kiitokselle