kiitää

[home]

kiitää.1

Move fast

Arg0 and arg1 mutually exclusive. (tags: VVB)

Kiitää, liikkua nopeasti

Arg0 ja arg1 toisensa poissulkevat.

A0 Entity moving fast   Taho, joka liikkuu nopeasti  
A1 Thing moving fast If not arg0 Asia, joka liikkuu nopeasti Jos ei arg0