kiirehtiä

[home]

kiirehtiä.1

Hurry, act at a high speed

(tags: seed:joutua)

Kiirehtiä, toimia nopeasti

A0 Entity hurrying   Taho, joka kiiruhtaa
A2 Place, where arg0 hurries to   Paikka, johon arg0 kiiruhtaa