kiinnostua

[home]

kiinnostua.1

become interested in

innostua jostakin asiasta tai tekemään jotakin asiaa

A0 Entity interested in, experiencer   Taho, joka kiinnostuu, kokija
A1 Interesting thing   Asia, josta kiinnostutaan, tai jota kiinnostutaan tekemään