kieritellä

[home]

kieritellä.1

Roll, move in circular fashion

(tags: model:roll.01)

Kieritellä, liikuttaa ympyrämäisesti

A0 Entity rolling something   Taho, joka kierittelee jotain  
A1 Thing in motion   Asia, joka liikkuu  
A2 Secondary attribute of arg1 End state or location, e.g. “kieritellä jauhoissa”, “roll in flour” Arg1:n toissijainen argumentti Lopputila tai paikka, esim. “kieritellä jauhoissa”