kieltää

[home]

kieltää.1

Forbid, prohibit

(tags: model:forbid.01)

Olla sallimatta, kieltää tekemästä

A0 Entity disallowing   Taho, joka kieltää
A1 Forbidden action   Kielletty asia
A2 Entity who is forbidden   Taho, jota kielletään

kieltää.2

Deny, renounce

(N.b! Not in sync with deny.01, no arg2)

Olla tunnustamatta, myöntämättä

(Huom! Ei synkr. deny.01:n kanssa, ei arg2:a)

A0 Entity denying   Taho, joka kieltää
A1 Thing denied   Asia, joka kielletään