kiehtoa

[home]

kiehtoa.1

Be interesting

Olla kiinnostava, innostava

A0 Interesting entity or thing Causer Taho tai asia, joka on kiinnostava Aiheuttaja
A1 Entity who is interested   Taho, joka on kiinnostunut