keplotella

[home]

keplotella.1

Wangle

tags:model:wangle.01

Keplotella

A0 Entity who wangles   Taho, joka keplottelee
A1 Thing wangled   Asia, jota keplotellaan
A2 Wangled from   Keneltä tai mistä keplotellaan
A3 Wangled for   Miksi keplotellaan