kelpuuttaa

[home]

kelpuuttaa.1

Accept something (to somewhere)

Kelpuuttaa jotain (johonkin)

A0 Entity accepting   Taho, joka kelpuuttaa  
A1 Entity or thing accepted   Taho tai asia, joka kelpuutetaan  
A2 Accepted to E.g. a group Mihin kelpuutetaan Esim. ryhmä