kattaa

[home]

kattaa.1

Cover, be sufficient

Physical covering apparently separate in PB (tags: model:cover.01)

Ulottua, olla riittävä

Fyysinen peittäminen näyttäisi olevan erikseen PB:ssä (tags: model:cover.01)

A0 Entity who covers something (causes the covering)   Taho, joka kattaa jotakin (aiheuttaa kattamisen)  
A1 Thing covered   Asia, joka katetaan  
A2 Instrument, thing covered by Note: may be the subject! Väline, asia, jolla katetaan Huom! Saattaa olla subjekti!

kattaa.2

Cover physically

(tags: model:cover.02, seed:kattaa)

Peittää fyysisesti, ulottua jonkun yli

(tags: model:cover.02, seed:kattaa)

A0 Entity who physically covers something (causes the covering)   Taho, joka peittää jotakin (aiheuttaa peittämisen)  
A1 Thing covered   Asia, joka peitetään  
A2 Instrument, thing covered by Note: may be the subject! Väline, asia, jolla peitetään Huom! Saattaa olla subjekti!