katsoa

[home]

katsoa.1

Look at something

(tags: model:watch.01, seed:katsella)

Tarkastella jotain (silmin)

A0 Entity watching   Taho, joka katsoo
A1 Entity or thing watched   Taho tai asia, jota katsotaan

katsoa.2

Declare

(tags: model:declare.01)

Julistaa, asettaa

A0 Entity declaring   Taho, joka julistaa
A1 Thing declared   Asia, joka julistetaan

katsoa.3

Regard, find

(tags: model:regard.01)

Pitää jonakin

A0 Entity regarding   Taho, joka pitää arg1:ä jonakin
A1 Thing regarded   Asia, jota arg0 pitää jonakin
A2 Secondary attribute of arg1   Arg1:n toissijainen ominaisuus