kategorisoida

[home]

kategorisoida.1

Categorize, assign into category

(tags: model:categorize.01)

Kategorisoida, asettaa kategoriaan

A0 Entity assigning categories   Taho, joka määrää kategoriat
A1 Thing or entity categorized   Taho tai asia, joka kategorisoidaan
A2 Category   Kategoria