kansainvälistää

[home]

kansainvälistää.1

Make international in character

Tehdä jostakin kansainvälinen

A0 Entity who internationalizes arg1   Taho, joka kansainvälistää arg1:n
A1 Thing or entity internationalized   Asia tai taho, joka kansainvälistetään