kanavoida

[home]

kanavoida.1

Direct, channel

Ohjata, kanavoida

A0 Entity channelling something   Taho, joka kanavoi jotain
A1 Thing transferred   Siirretty asia
A2 Location arg1 is transferred into, DIR   Paikka johon arg1 siirretään, DIR
A3 Source (tags: rare) Lähde