kalastaa

[home]

kalastaa.1

Go fishing

Kalastaa, pyytää kaloja

A0 Entity fishing   Taho, joka kalastaa
A1 Species   Kalalaji