kaarrella

[home]

kaarrella.1

Roll, turn

Note: Not in sync with roll.01, args 0 and 1 mutually exclusive in Finnish

Pyöriä, kaarrella

Huom! Ei synkr. roll.01:n kanssa, arg:t 0 ja 1 toisensa poissulkevia suomessa

A0 Entity who rolls   Taho, joka pyörii
A1 Thing rolling   Asia, joka pyörii
A2 LOC   LOC