käydä

[home]

käydä.1

Go to, visit a place

N.b! Not in sync with go.02, no args 3 or 4 in Finnish

Mennä johonkin paikkaan ja pois

Myös esim. “käydä teatterissa”. Huom! Ei synkr. go.02:n kanssa, suomessa ei arg. 3 tai 4

A0 Entity who goes   Taho, joka käy  
A1 Place or journey E.g. “kävin etelänmatkalla” (“I went to Lanzarote”),also “käydä teatterissa” (“go to a theater”) etc. Paikka tai matka Esim. “kävin etelänmatkalla”, myös “käydä teatterissa” jne.

käydä.2

Happen, occur, take place, progress

(tags: model:happen.01)

Joku asia tapahtuu, edistyy

A1 Event or thing happening   Tapahtuma, asia joka tapahtuu  
A2 Thing or entity arg1 happens to E.g. “tälle kävi nyt näin” (“this just turned out this way”) Asia tai taho, jolle arg1 tapahtuu Esim. “tälle kävi nyt näin”

käydä.3

Come out, Appear

(tags: model:appear.01, phrasal)

Käydä ilmi

A1 Thing appearing   Asia, joka tapahtuu
A2 Thing where it come out   Mistä käy ilmi

käydä.4

Take part in

(tags: model:participate.01) E.g. “käydä keskustelua” (“converse, take part in conversation”), “käydä kirjeenvaihtoa” (“exchange letters, correspond”)

Olla mukana jossakin

Esim. “käydä keskustelua”, “käydä kirjeenvaihtoa”

A0 Participant None Osallistuja None
A1 Thing participated in None Asia, johon osallistutaan None

käydä.5

Be envious of something

(tags: phrasal)

Käydä kateeksi

A1 Entity to be envious of   Taho, jolle ollaan kateellisia

käydä.6

Trade, exchange

N.b! Not in sync with trade.01, no arg4 in Finnish (tags: phrasal)

Käydä kauppaa

Huom! Ei synkr. trade.01:n kanssa, suomessa ei arg4:ä

A0 Entity trading   Taho, joka käy kauppaa
A1 Thing being traded   Myytävä tuote tai palvelu
A2 Other exchanger   Toinen kauppaa käyvä taho
A3 Other item in exchange, price   Toinen vaihdon väline, hinta tai maksu

käydä.7

Attack

(tags: phrasal)

Käydä kiinni tai kimppuun

A0 Thug   Roisto
A1 Victim   Uhri

käydä.8

Suit

Often “look good on someone”. Note: Not in sync with suit.01, no arg0 in Finnish (tags: phrasal)

Sopia jollekulle

Usein “näyttää hyvältä”. Huom. Ei synkr. suit.01:n kanssa, suomessa ei arg0:a

A1 Suitable thing None Sopiva asia None
A2 Entity or thing for which arg1 is suitable None Asia tai taho, johon/jolle arg1 sopii None

käydä.9

Do something

Also e.g. “käydä töissä” (“go to work”)

Käydä tekemässä jotakin

Myös “käydä töissä”

A0 Entity doing something   Taho, joka tekee jotakin
A1 Thing doing   Asia, jota tehdään
A2 Entity with something is done   Taho, jonka kanssa tai jolle tehdään jotakin

käydä.10

Begin something

“käydä tekemään” (“begin doing”)

Aloittaa jokin

“käydä tekemään”

A0 Entity beginning something   Taho, joka aloittaa jotakin
A1 Thing begun   Asia, joka aloitetaan

käydä.11

Take a posture

“käydä makaamaan”, “käydä maate” (“lay down”)

Ottaa asento

“käydä makaamaan”, “käydä maate”

A0 Creature taking posture   Olento, joka ottaa asennon
A1 Posture   Asento

käydä.12

Function (with something)

Toimia (jollakin aineella)

A1 Thing (or entity) functioning   Asia (tai taho), joka toimii
A2 Substance that arg1 is functioning on   Aine, jolla arg1 toimii

käydä.13

Become something

(tags: model:become.01)

Käydä joksikin

A1 Thing (or entity) turning into something   Asia (tai taho), joka joka käy joksikin
A2 Thing arg1 becomes   Asia, joksi arg1 käy

käydä.14

Wage, compete

Käydä sotaa, kilpailua tms.

A0 Entity competing   Taho, joka kilpailee
A1 Competition   Kilpailu

käydä.15

Lead

e.g. “tie kävi hänen luokseen” (“the road led to him”)

Johtaa

esim. “tie kävi hänen luokseen”

A1 Thing leading   Asia, joka johtaa
A2 LOC   LOC

käydä.16

Go through

(tags: phrasal)

Käydä läpi

A0 Entity going through something   Taho, joka käy läpi jotain
A1 Thing gone through   Asia, joka käydään läpi

käydä.17

Feel pity

(tags: phrasal)

Käydä sääliksi

A0 Entity who feels pity Experiencer Taho, joka tuntee sääliä Kokija
A1 Entity pitied   Taho, jota säälitään  

käydä.18

Feel like something

E.g. “opiskelu käy työstä” (“studying feels like work”)

Tuntua joltakin

Esim. “opiskelu käy työstä”

A1 Thing (or entity) feeling like something   Asia (tai taho), joka käy jostain
A2 What arg1 feels like   Miltä arg1 tuntuu