kärsiä

[home]

kärsiä.1

Suffer, experience suffering, become worse

(tags: model:suffer.01)

Kärsiä, kokea kärsimystä, muuttua huonommaksi

A0 Entity suffering Experiencer or entity/thing becoming worse Taho, joka kärsii Kokija tai taho/asia, joka muuttuu huonommaksi
A1 Thing suffered from   Asia, josta kärsitään  

kärsiä.2

Serve a sentence

Note: Not in sync with serve.01, different arg2

Suorittaa, kärsiä rangaistus

Huom. Ei synkr. serve.01:n kanssa, eri arg2

A0 Prisoner   Vanki
A1 Sentence   Rangaistus
A2 Cause of sentence   Rangaistuksen syy