kääntää

[home]

kääntää.1

Turn, rotate

Also figurative uses (tags: model:turn.01)

Kääntää, pyörittää

Myös kuvainnolliset käytöt

A0 Entity or thing turning something Agent or causer Taho tai asia, joka kääntää jotain Agentti tai aiheuttaja
A1 Thing turning   Asia, joka kääntyy  
A2 Direction, location, destination   Suunta, paikka, määränpää  

kääntää.2

Translate from one language to another

(tags: model:translate.01)

Kääntää kieleltä toiselle

A0 Entity making translation   Taho, joka tekee käännöksen
A1 Thing translated   Asia, joka käännetään
A2 End state   Lopputila
A3 Start state   Alkutila

kääntää.3

Turn, change

(tags: model:turn.02)

Kääntää, muuttaa

A0 Entity changing something   Taho, joka muuttaa jotain
A1 Thing changing   Asia, joka muuttuu
A2 End state   Lopputila
A3 Start state   Alkutila