jakaantua

[home]

jakaantua.1

divide, separate

Hajota osiksi, luokitella osiin

A1 Thing dividing   Jakaantuva taho
A2 Parts   Osat, joihin arg1 jakaantuu