järkyttyä

[home]

järkyttyä.1

Be shocked

Note: not in sync with shock.01, no causer in Finnish, so experiencer becomes arg0

Kokea järkytys

Huom! Ei synkr. shock.01:n kanssa, suomessa ei aiheuttajaa, joten kokijasta tulee arg0

A0 Entity experiencing shock Experiencer Järkytyksen kokeva taho Kokija
A2 Reason for shock   Järkytyksen syy