jäljitellä

[home]

jäljitellä.1

Imitate

Note: VVB, args 0 and 1 mutually exclusive

Jäljitellä

Huom! VVB, arg:t 0 ja 1 toisensa poissulkevat

A0 Entity who imitates   Taho, joka jäljittelee
A1 Thing that imitates   Asia, joka jäljittelee
A2 Imitates how?   Miten jäljittelee
A3 Imitates what?   Mitä jäljittelee