jäädyttää

[home]

jäädyttää.1

Freeze, cause to be frozen

Literal or figurative (tags: model:freeze.01)

Jäädyttää, saada jäätymään

Kirjaimellinen tai kuvainnollinen

A0 Entity causing freezing   Taho, joka aiheuttaa jäätymisen  
A1 Thing freezing   Asia, joka jäätyy  
A2 Secondary predication of arg1 E.g. “he froze the water solid” (tags: rare) Arg1:n toissijainen predikaatti Esim. “hän jäädytti veden kiinteäksi