iskostaa

[home]

iskostaa.1

Hammer in, make something stay in someone’s mind

Iskostaa, saada jokin jäämään mieleen

A0 Entity hammering something in   Taho, joka iskostaa jotain johonkin
A1 Thing hammered in   Asia, joka iskostetaan johonkin
A2 Entity or thing that arg1 is hammered into   Taho tai asia, johon arg1 iskostetaan