iskeä

[home]

iskeä.1

Strike, beat

(tags: seed:lyödä, model:hit.01)

Lyödä, kumauttaa, rummuttaa

(tags: seed:lyödä, model:hit.01)

A0 Creature or thing who strikes E.g. a heart or a clock is seen as causer and hence also arg0 Olento tai asia, joka lyö Esim. sydän ja kello katsotaan aiheuttajiksi, ja siksi ovat myös arg0
A1 Entity hit   Taho tai asia, jota lyödään  
A2 Instrument   Väline  

iskeä.2

Hit on, pick up

(tags: model:hit.04)

Iskeä joku/jotain, hankkia seuraa

A0 Person hitting on arg1   Henkilö, joka iskee arg1:tä
A1 Person hit on   Henkilö, jota isketään

iskeä.3

Attack

E.g. “vesi iski polttoainepumppuun” (“the water attacked the fuel pump”), “pelko iski minuun” (“fear hit me”)

Iskeä, hyökätä johonkin

Esim. “vesi iski polttoainepumppuun”, “pelko iski minuun”

A0 Entity or thing attacking Causer, not necessarily animate Taho tai asia, joka iskee johonkin Aiheuttaja, ei välttämättä elollinen
A1 Entity or thing attacked   Taho tai asia, johon/jonka kimppuun isketään