ilmoittautua

[home]

ilmoittautua.1

Enroll, announce oneself

Not in sync with enroll.01, no separate arg1 in Finnish

Ilmoittaa itsensä johonkin tai jollekin

Ei synkr. enroll.01:n kanssa, suomessa ei erillistä arg1:ä.

A0 Entity enrolling oneself   Taho, joka ilmoittautuu
A2 Enrolled in what or to whom   Mihin tai kenelle ilmoittaudutaan