ilmoittaa

[home]

ilmoittaa.1

Announce, report

(tags: model: report.01)

Ilmoittaa, tehdä tiettäväksi

A0 Entity who reports   Taho joka ilmoittaa
A1 Thing reported   Ilmoitettu asia
A2 Entity reported to   Ilmoituksen vastaanottaja