ilmentää

[home]

ilmentää.1

express

tuoda esille

A1 Thing expressing   Asia, joka ilmentää jotakin
A2 Thing expressed   Mitä ilmentää