hylätä

[home]

hylätä.1

Leave something, abandon

(tags: model:leave.01)

Jättää jotakin, hylätä

(tags: model:leave.01)

A0 Entity leaving something   Taho, joka jättää jotakin  
A1 Entity left   Jätetty taho tai asia  
A2 Attribute of arg1, end state or end point E.g. “jätin kirjan pöydälle” (“I left the book on the table”), “hän jätti minut yksin” (“he left me alone”) Arg1:n attribuutti, lopputila tai loppupiste Esim. “jätin kirjan pöydälle”, “hän jätti minut yksin”

hylätä.2

Rule out, eliminate

(tags: seed:hylätä, model:disqualify.01)

Hylätä, karsia, diskata

A0 Entity removing   Taho, joka hylkää  
A1 Entity removed   Hylätty taho  
A2 Removed from E.g. a competition Mistä hylätty Esim. kilpailu