huolehtia

[home]

huolehtia.1

Take care of something, tend

(tags: seed:huolehtia)

Pitää huolta jostakin

(tags: seed:huolehtia)

A0 Entity taking care   Taho, joka pitää huolta
A1 Entity being taken care of   Taho, josta pidetään huolta

huolehtia.2

Worry about something

(tags: model:worry.02, seed:huolehtia)

Olla huolissaan jostakin

(tags: model:worry.02, seed:huolehtia)

A0 Entity being worried   Murehtiva taho
A1 Cause of worrying   Murehtimisen syy