hirvitä

[home]

hirvitä.1

Dare

Not in sync with dare.01 (John dared Mary to kiss him)

Tehdä jotakin jollakin tavalla riskialtista

Ei synkr. dare.01:n kanssa (John dared Mary to kiss him)

A0 Agent, entity daring to do arg1   Taho, joka uskaltaa tehdä arg1:n, agentti
A1 Dare   Teko