havainnollistaa

[home]

havainnollistaa.1

Demonstrate, illustrate

tags:model:illustrate.01

Havainnollistaa

A0 Entity who illustrates   Taho, joka havainnollistaa
A1 Thing illustrated   Havainnollistettu asia
A2 Audience   Yleisö