hankaloittaa

[home]

hankaloittaa.1

Cause trouble or inconvenience, put at a disadvantage

(tags: trouble.01)

Aiheuttaa vaivaa tai hankaluuksia, saattaa epäedulliseen asemaan

A0 Cause of trouble   Haitan aiheuttaja
A1 Entity experiencing trouble   Taho, joka kokee haitan
A2 Instrument or manner (if arg0 also present)   Väline tai tapa (jos arg0 esiintyy myös)