halveksia

[home]

halveksia.1

Despise, disdain, consider worthless

(tags: model:despise.01)

Halveksia, pitää arvottomana

A0 Entitity despising something   Taho, joka halveksii jotain
A1 Entity or thing despised   Taho tai asia, jota halveksitaan