haastatella

[home]

haastatella.1

Conduct an interveiw, discuss formally for evaluation

(tags:model:interview.01)

Haastatella, tehdä haastattelu

A0 Entity conducting an interview   Taho, joka haastattelee
A1 Entity being interviewed   Taho, jota haastatellaan
A2 Purpose or subject matter of interview   Haastattelun tarkoitus tai aihe