etääntyä

[home]

etääntyä.1

Recede

Etääntyä

A1 Entity or thing receding   Taho tai asia, joka etääntyy
A2 Thing receded from   Taho tai asia, josta etäännytään