erikoistua

[home]

erikoistua.1

Specialize in something

tags:model:specialize.01

Erikoistua johonkin

A0 Entity specializing   Taho, joka erikoistuu
A1 Thing or subject specialized in   Asia, johon erikoistutaan