erehtyä

[home]

erehtyä.1

Make a mistake

Erehtyä, tehdä erehdys

A0 Mistaken entity   Taho, joka erehtyy
A1 Mistake   Erehdys