ehdollistaa

[home]

ehdollistaa.1

Condition, make something conditioned

Ehdollistaa, tehdä jokin ehdolliseksi

A0 Entity conditioning   Taho, joka ehdollistaa
A1 Entity conditioned   Taho, joka ehdollistetaan