edistyä

[home]

edistyä.1

Progress, move forward, proceed

Note: not in sync with progress.01, proceed.01, forward.01, VVB in Finnish. Arg0 and arg1 mutually exclusive. (tags: VVB)

Edetä, mennä eteenpäin, jatkaa

Huom. Ei synkr. progress.01:n, proceed.01:n tai forward.01:n kanssa, VVB suomessa. Arg0 ja arg1 toisensa poissulkevat.

A0 Entity proceeding   Taho, joka etenee  
A1 Thing proceeding If not arg0 Asia, joka etenee Jos ei arg0
A2 Thing proceeded in   Asia, jossa edetään