edellyttää

[home]

edellyttää.1

Require, need

(tags: model:require.01)

Pitää jonkun edellytyksenä

A0 Requirer Causer Taho tai asia, joka edellyttää Aiheuttaja
A1 Thing required   Asia, jota edellytetään  
A2 Required of, required from “ablative”   Miltä tai keneltä edellytetään “ablatiivi”