dokumentoida

[home]

dokumentoida.1

document

tallentaa kirjallisesti

A0 provider of evidence   Tallentaja
A1 thing documented   Dokumentoitu asia