buukata

[home]

buukata.1

Book, fill with bookings

Note: not in sync with book.01 or book.02, this is a slightly different sense, “to fill with bookings”

Buukata, täyttää varauksilla

Huom! Ei synkr. book.01:n or book.02:n kanssa, tämä on hiukan eri merkitys, “täyttää varauksilla”

A0 Entity making bookings   Taho, joka tekee varauksia  
A1 Thing filled with bookings E.g. a calendar Asia, jota täytetään varauksilla Esim. kalenteri