auktorisoida

[home]

auktorisoida.1

Authorize

Note: not in sync with authorize.01, different arg1 and arg2 in Finnish

Auktorisoida

Huom! Ei synkr. authorize.01:n kanssa, erilaiset argt 1 ja 2 suomessa

A0 Entity who authorises   Taho, joka auktorisoi
A1 Entity authorised   Taho, joka auktorisoidaan
A2 Thing authorised as   Asia, joksi auktorisoidaan