asetella

[home]

asetella.1

Put something to somewhere

Concrete or abstract (tags: model:put.01, seed:panna)

Laittaa jotain johonkin

Konkreettinen tai abstrakti

A0 Entity putting   Laittava taho  
A1 Entity put somewhere   Laitettava asia tai olio  
A2 Destination, state Can also be abstract Määränpää, tila Voi olla myös abstrakti